O LED technológii

LED z anglického originálu Light-Emmiting Diode je polovodičová súčiastka. Keď ňou preteká elektrický prúd v priepustnom smere, vyžaruje svetlo. Ako zdroj svetla sú oproti klasickým žiarovkám podstatne účinnejšie a majú mnohonásobne vyššiu životnosť. LED (ľudovo aj ledky) sa používajú v mnohých aplikáciách - ako napríklad v monitoroch alebo televíznych prijímačoch. V posledných rokoch je badateľný jednoznačný nástup LED ako zdroja osvetlenia. Prechod na LED ako hlavný zdroj osvetlenia je pre najbližšie desaťročia nespochybniteľný.

Prečo LED od nás?

Naša spoločnosť Vám prináša jedinečné ekologické a ekonomické verejné osvetlenie, ktoré Vám zníži náklady na osvetlenie a zlepší celkový dojem z osvetleného priestranstva.

Základom koncepcie verejného osvetlenia Nicole Lumis-LED je vlastnosť ľudského oka vnímať rôzne farebné spektrá pri rôznej intenzite svetla. Pouličné osvetlenie ponúka viditeľnosť na úrovni súmraku (mezopická krivka). Pri takejto svetelnej úrovni dokáže ľudské oko vnímať ako kontrast, tak aj farby. Túto skutočnosť je možné vyjadriť S/P pomerom. Je to pomer modro-zeleného svetla (skotopická krivka) a zeleno-žltého svetla (fotopická krivka), ktoré vyžaruje zdroj svetla.

Svietidlá Nicole Lumis-LED v plnej miere využívajú vedecky podložený revolučný prístup k verejnému osvetleniu, ktorý zohľadňuje S/P pomer vo svetelných výpočtoch. Preto firma Lemnis vyvinula produkty s rôznymi farebnými spektrami.

Tím spoločnosti FREYA Vám je kedykoľvek k dispozícii na celom území Slovenskej i Českej republiky. Radi sa budeme spolupodielať pri výbere toho najvhodnejšieho úsporného LED osvetlenia nech už potrebujete osvetliť Vašu obec, mesto, firmu či parkovisko.

Biele LED vs. RGB LED

Farebné spektrum pri použití bielych LED sa musí “vylepšovať” pridaním fosforu.

Naproti tomu pomocou RGB LED diód dokážeme nakombinovať v princípe nekonečné farebné spektrum pomocou troch farieb: červenej, zelenej a modrej (z anglického originálu R-red, G-green, B-blue). Vďaka hlbším znalostiam o fungovaní ľudského oka bol tím vývojárov firmy Lemnis schopný vytvoriť ideálne farebné spektrum. Preto Nicole Lumis-LED ponúka ľudskému oku príjemné a energeticky nenáročné verejné LED osvetlenie.

S/P pomer

Intenzita svetla, ktorá je k dispozícii z väčšiny verejného osvetlenia je v mezopickom rozsahu (šero). Za týchto podmienok je S/P pomer (pomer medzi skotopickým a fotopickým svetlom) dôležitou súčasťou revolučného prístupu pri vývoji LED verejného osvetlenia Nicole Lumis-LED. S/P pomer vlastne znamená ako dobre dokážeme vidieť v noci pri určitom svetelnom spektre. Vyšší pomer znamená lepšiu viditeľnosť v noci.

Najlepšie konvenčné svetelné zdroje majú S/P pomer = 2.

Lumis LED Golden Green S/P pomer: 2,4
Lumis LED Moonlight S/P pomer: 3,2
Lumis LED White Moonlight S/P pomer: 3,2

Viac viditeľnosti pri menšom osvetlení znamená menej energie a menej emisií CO2!

Dokonalá optika

Nicole Lumis-LED, to je výborne vyladené spektrum farieb vďaka použitým RGB LED. Zelená pre kontrast, červená pre farby a ostrosť videnia, modrá pre kontrast a viac farieb. Všetko bez použitia fosforu. Dokonalé šošovky pre šírenie a rovnomernosť svetla.

Dlhá životnosť

Vďaka premyslenému systému odvodu tepla majú Nicole Lumis-LED ideálnu teplotu pre prevádzku LED diód a všetkých elektrických komponentov. Celé svietidlo slúži ako chladič, i preto dosahujú Nicole Lumis-LED životnosť LED a všetkých elektrických komponentov viac ako 100.000 hodín, čo v praxi znamená viac ako 25 rokov bezúdržbového svietenia.

Úspora energie

Príchod LED verejného osvetlenia umožňuje presný výber farieb potrebných pre vytvorenie optimálnej viditeľnosti tak, aby sa šetrila energia. Farebné kombinácie umožňujú, aby bolo spektrálne rozloženie svetelných zdrojov relevantným faktorom z hľadiska výpočtov svietivosti.

Bez údržby

Konvenčné verejné osvetlenie vyžaduje častú údržbu. Nicole Lumis-LED všetko mení. Počas predpokladanej životnosti 25 rokov nemusíte žiadnym spôsobom zasahovať do svietidla. Predpokladá sa potreba čistenia maximálne 2-krát počas 25 ročnej životnosti. Ako je to možné? Celé svietidlo má IP67, čo znamená žiadna voda ani prach vo svietidle. Všetky komponenty podliehajú prísnym priemyselným štandardom a dodávajú ich iba renomovaní výrobcovia. Napríklad sklo je lepené tepelne vodivým lepidlom, rovnakou technológiou aká sa používa pri oknách v lietadlách.

Svetelné znečistenie

Konvenčné verejné osvetlenie produkuje často veľké svetelné znečistenie. Svietidlá Nicole Lumis-LED boli navrhnuté tak, aby znižovali svetelné znečistenie na minimum.

Farebné spektrum Nicole Lumis-LED naviac obsahuje najmä zeleneno-modrú farbu, ktorá je prirodzená ľudsdkému oku v noci. Okrem toho je toto farebné spektrum prirodzené aj pre zvieratá, čím sa naplno prejavuje priateľskosť tohto verejného osvetlenia k prírode.

Rôzne svietidlá

Svietidlá Nicole Lumis-LED sú vhodné pre osvetlenie dopravných komunikácií aj obytných priestorov, ako sú parky, cyklistické chodníky, parkoviská, priemyselné zástavby či cesty a obytné oblasti. Každé svietidlo vyžaruje iné farebné spektrum podľa špecifických požiadaviek osvetľovanej oblasti.

Bezpečnostné kamery

LED svietidlá Nicole Lumis-LED poskytujú vynikajúce rozpoznávanie farieb a kontrastu. Dobré rozpoznávanie farieb je základným prepokladom pre niektoré bezpečnostné aplikácie. Nasledujúce fotografie ukazujú, že v oblasti osvetlenej svietidlami Lumis-LED Golden Green, je farebné rozlíšenie bezpečnostnej kamery podstatne lepšie ako pri bežnom osvetlení sodíkovou výbojkou.

parkovisko osvetlené svietidlami SON-T
parkovisko osvetlené svietidlami Lumis-LED